Diplomerad barista

Intyg och certifiering som barista

Hur man blir diplomerad barista?

Alla våra flerdagars utbildningar ger diplom vid avslut. Barista Basic diplomet får du vid avklarad Barista Basic kurs. Barista Advanced diplomet vid våra 5-dagars utbildningar. Diplomering som barista, som utställs av oss - Scandinavian School of Coffee. Diplomeringen är utformad så att endast deltagare som har bevisat tillräckligt höga kunskaper får den. Utbildningen går igenom alla grunder inom baristayrket och har mycket fokus på att träna -  för att klara kurserna behöver deltagaren både uppvisa teoretiska kunskaper, men framförallt praktiska. 

Notera att det är skillnad på diplomen från våra Barista Basic helgkurserna. Läs mer på vanliga frågor sidan om detta.

Vad innebär det att vara diplomerad?

Barista-diplomeringen sätter värde på flera delar av vad som gör en bra barista. Att ha klarat proven och blivit diplomerad, visar att man har kunskap och färdigheter inom följande. 

Kaffekunskaper
En diplomerad barista måste ha goda kaffekunskaper, förstå sig på ursprung och dess betydelse. Baristan behöver även känna till kaffets historia och dess bakgrund.

Espresso
En diplomerad barista behöver kunna göra en bra, krämig och lagom espresso, samt behärska de grundläggande espressodryckerna så som caffè latte, cappuccino och caffe latte macchiato.

Utrustning
En barista behöver kunna ta hand om den utrustning man betrotts med och förstå att illa skött utrustning kan förstöra kaffet även på de bästa bönorna. Därför behövs det bevisade kunskaper inom detta ämne för att bli en diplomerad barista, oavsett grad.

Service
För ett vara en bra barista krävs det också att du besitter en känsla för service och kulturen bakom kaffet och espresson. Du behöver därför prestera bra, inte bara i kunskaper, utan även i hur du hanterar andra människor.

Effektivitet
Att vara en bra barista är inte bara att kunna göra den perfekta espresson, utan också att kunna arbeta effektivt och klara av att arbeta under högt tryck. Därför är detta också något vi kräver för att få en diplom som barista.

 Om oss 
Scandinavian School of Coffee är en svensk baristautbildning som hålls runt om i landet, men med bas i Helsingborg. Vi har sedan starten utbildat hundratals baristor, som nu är verksamma med stolthet på caféer i nästan alla Sveriges storstäder. Vi lägger stor vikt vid att lära dig allt du behöver, på ett pedagogiskt och roligt sätt.
Utbildningarna sker främst på Mindparks café- och undervisningslokaler.
Lär mer om oss som står bakom utbildningen här.