top of page
Image by Joshua Rodriguez

Företagskurser

Om kaffe och baristayrket

Gruppkurs om kaffe för organisationer

Denna företagskurs riktar sig först och främst till avdelningar eller bolag där anställda vill lära sig mer men inte har någon befintlig erfarenhet. Även bolag där kunskapen kommer till nytta, så som försäljningsavdelningar inom retailbranschen, eller där det sker som ren kuriosa och teambuilding. Beroende på syfte och intresse utformas kursen på olika sätt och är ofta en kväll, halvdag eller heldag.

Fokus för denna kurs ligger dock endast på kaffet och kunskaper om olika kaffesorter och bönor, samt olika kaffedrycker.

Pris 
5-8 deltagare 11.000kr ex moms
9-12 deltagare 13.000kr ex moms

Utbildning för cafépersonal

Vi utbildar personal till caféer och inom baristabranschen. Det är båda för nystartade verksamheter och till caféer som anställer ny personal. Detta sker på behovsbasis och pris är beroende på antal personer. Utbildningen för cafépersonal kan ske både ute hos företaget eller hos oss. 

Pris
5-8 deltagare 11.000kr ex moms
9-12 deltagare 13.000kr ex moms

Utöver våra vanliga barista vecko- eller helgkurser erbjuder vi också specialkurser för bolag och företag.

 

Dessa erbjuds i två olika former:

En kurs som riktar sig för kaffeintresserade och kunskaper om kaffe, och en djupare kurs som handlar om vidareutbildningar.

72793284-K70uo.jpg

Vidareutbildning och diplomerad barista

Den andra delen riktar sig till bolag som arbetar direkt med kaffe och espresso. Dessa kurser är utformade för befintlig cafépersonal och anställda. Innehållet och vad som gås igenom varierar efter förutsättningar men ofta utformas kursen så att det sker en diplomering som barista för de som klarar den. Kursen inkluderar bl.a.:

  • Fördjupning om espresso och kaffedrycker

  • Kunskap om espressomaskinen och kaffekvarn

  • Stresshantering och ökad effektivitet i cafébranschen

  • Latteart


Kurser för vidareutbildning till barista är anpassas efter kunders behov, som standard är det en serie kvällstillfällen eller en helg. Kursen kan även ges på plats i vissa fall.


Pris för vidareutbildningen som barista är från 2000 kr per deltagare.

Vilket kurstillfälle passar dig?

Online kurs-

Börja när du vill! 

Barista bas (Helsingborg)

17-18 Juni 2023

Barista bas (Stockholm)

10-11 Juni 2023

bottom of page